اعمال دستورالعمل هاي وزارت بهداشت براي مقابله با ويروس كرونا در اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

اعمال دستورالعمل هاي وزارت بهداشت براي مقابله با ويروس كرونا در اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان


دستورالعمل هاي وزارت بهداشت براي مقابله با ويروس كرونا در اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به شكل جدي اعمال مي شود.

به گزارش«پارما» با توجه شيوع ويروس كرونا در سطح كشور و صدور دستورالعمل هاي وزارت بهداشت براي پيشگيري و مقابله با اين ويروس، رعايت اصول بهداشتي در اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در اولويت كاري قرار دارد و مديريت و كاركنان اين اداره كل به صورت جدي و مستمر مسائل بهداشت فردي و عمومي را در جلسات بسيار ضروري و كليه مراحل خدمت رساني به مراجعين انجام مي دهند.

در اين راستا ضد عفوني كردن اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از زمان احتمال شيوع ويروس كرونا به صورت روزانه در تمامي اتاق ها و ساختمان هاي اين اداره كل انجام مي شود و در همين راستا در ادارات شهرستان ها نيز اين اقدام صورت مي گيرد.

براي اين كار از موادي مانند الكل و محلول هاي كلر براي گندزدايي و ضدعفوني استفاده مي شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات