شهروندان و از طریق سامانه khedmat.urmia.ir می توانند تمامی امور خود را پیگیری کنند

شهروندان و از طریق سامانه khedmat.urmia.ir می توانند تمامی امور خود را پیگیری کنند

از این پس با توجه به رونمایی از خدمات غیرحضوری شهرداری ارومیه، شهروندان دیگر هیچ نیازی به حضور در شهرداری و واحدهای تابعه ندارند و از طریق سامانه khedmat.urmia.ir می توانند تمامی امور خود را پیگیری کنند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ در تصویر شهردار حضرت پور به صورت نمادین اولین مورد از درخواست های ارسالی را با تبلت خود چک و دستور لازم را صادر کرد و از امروز شهرداری از مرحله درخواست ها و نامه های کاغذی در جهت اهداف شهر هوشمند و همچنین با توجه به شرایط فعلی در جهت حفظ سلامت شهروندان عبور می کند .

همچنین سامانه پیامکی شهرداری نیز در هر مرحله از روند امور اداری درخواست ها و یا موارد مربوط به خدمات غیرحضوری، آخرین وضعیت را با پیامک به تلفن همراه شهروندان اطلاع رسانی می کند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات