ببینید /استقبال از بهار/کارگران مشغول خانه تکانی شهر هستند/رنگ آمیزی گاردریل ها و خط کشی ترافیکی معابر

ببینید /استقبال از بهار/کارگران مشغول خانه تکانی شهر هستند/رنگ آمیزی گاردریل ها و خط کشی ترافیکی معابر

روایت خدمت و تلاش - حوزه معاونت خدمات شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات