اتمام عملیات بتن ریزی عرشه جنوبی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی

اتمام عملیات بتن ریزی عرشه جنوبی پل سواره رو مسیل اقبال شرقی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات