چالش در اجرای مبحث دوم درپی فشار اعضای شورای شهر/ شهرداری برای توقف ساخت وسازهای خلاف با ناظران همکاری کند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: علیرغم اینکه شهرداری ها خود مجری مبحث دوم مقررات ملی هستند، اما به دلیل فشار بعضی از اعضای شورای اسلامی شهرها اجرای این مهم را با چالش جدی رو به رو ساخته اند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات