محدودیت تردد از درب های شرکت

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و صدور دستورالعمل های متعدد از سوی مبادی ذیربط، به جهت کنترل بهتر تردد مراجعین و کارکنان محدودیت های زیر تا اطلاع ثانوی اعمال می شود.
 1. کلیه ورود کارکنان و مراجعین صرفاً از درب فاطمی و شهید عبدالله زاده صورت می پذیرد.
 2. تردد کلیه خودروها در ساعات اداری از درب های فاطمی، عبدالله زاده و حجاب صورت می پذیرد و درب خیابان شهید عبدالله زاده از ساعت ۱۴ بسته خواهد شد و کلیه ترددها از درب حجاب و فاطمی صورت می پذیرد.
 3. درب مراجعین امور منابع آب تهران بزرگ واقع در خیابان حجاب تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود و مراجعین صرفاً از درب شهید عبدالله زاده تردد خواهند نمود.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

  منبع خبر

  شركت آب منطقه‌ای تهران

  شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات