انتصاب سرپرست مدیریت فنی آب و 2 نماینده مجری طرح در شرکت آب منطقه...

صبح امروز نوزدهم اسفند ماه در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و معاون طرح و توسعه، سرپرست مدیریت فنی آب شرکت و 2 نماینده مجری طرح در شرکت آب منطقه ای اردبیل با ابلاغ مدیرعامل منصوب شدند.

مهندس عباس جنگی مرنی در این ابلاغیه ها، مهندس دانش ستاری را بعنوان سرپرست مدیریت فنی آب، مهندس عبدالرحیم فاضلی را بعنوان نماینده مجری طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی عمارت و مهندس هوشنگ خلفی زاده را بعنوان نماینده مجری طرح های ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین و ساختمان سد و شبکه احمدبیگلو در شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب نمود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه رهنمودهای لازم را یرای جدیت در فعالیت های اجرایی طرح های شرکت و انجام بموقع تعهدات و وظایف توسط مجریان طرح ها ارائه نمود.

مهندس عباس جنگی مرنی در ادامه با اشاره به مسئولیت مهم و حساس مدیریت فنی آب، خواستار توجه بیشتر به مباحث فنی پروژه های شرکت شد.

در پایان این جلسه از خدمات مهندس دانش ستاری بعنوان نماینده مجری سابق طرح  ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، مهندس عبدالرحیم فاضلی بعنوان مدیریت سابق فنی آب شرکت و مهندس علیرضا معتمدی بعنوان نماینده مجری سابق طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی عمارت قدردانی شد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات