اجرای بوستان محله آخر خیابان شهید رجائی (یوسف آباد)

اجرای بوستان محله آخر خیابان شهید رجائی (یوسف آباد)

به گزارش شهریار، رضا پاک نهاد افزود: مناطق حاشیه شهر به عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی کالبدی و غیره ، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان، به ویژه شهرهای کشورهای در حال توسعه می باشند، لذا لزوم توجه به ارائه برنامه ریزی راهبردی برای آن یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.

او گفت: بر همین اساس بسیاری از پروژه های منطقه در مناطق کم برخوردار و حاشیه‌ای بر مبنای این اهداف و همچنین با هدف برنامه ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی این مناطق تدوین، طراحی و اجرائی شده است.

پاک نهاد افزود: یکی از این پروژۀ اثرگذار احداث بوستان محله ای در آخر خیابان شهید رجائی( یوسف آباد )می باشد که توانسته به پویائی و توسعه یافتگی و توانمندسازی این نقطه شهر کمک شایانی نموده و شور اجتماعی ایجاد نماید.

شهردار منطقه ۱ همچنین به چندین پروژه دیگر در ایجاد فضاهای سبز نیز اشاره و اعلام داشت: ۶ بوستان به صورت همزمان در حال احداث بوده که هر کدام از آنها در راستای اهداف شهرداری جهت توسعه و احیاء باغ شهر تبریز نقش حیاتی ایفا می‌نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات