ابلاغ احکام جدید برای مدیر امور انتقال برق منطقه‌ای یزد

ابلاغ احکام جدید برای مدیر امور انتقال برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسن صباغزادگان، مدیر‌عامل این شرکت در پی انتصاب محمدصالح دشتی به سمت مدیر امور انتقال شرکت، وی را به عضویت هشت کمیته در این شرکت در‌آورد.

گفتنی است، عضویت کمیته نمایندگان کارفرما برای انتخاب مشاور در امور انتقال نیرو، کمیته عالی ایمنی در شرکت، کمیته راه‌اندازی پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع، کمیته عالی پیگیری طرح‌ها، کارگروه تامین نگهبان و اپراتور به‌صورت حجمی، کمیته بهبود بهره‌برداری، کمیته فنی و بازرگانی امور انتقال نیرو و کمیته هماهنگی بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد، احکامی است که توسط مدیر‌عامل شرکت به محمد‌صالح دشتی ابلاغ شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسن صباغزادگان، مدیر‌عامل این شرکت در پی انتصاب محمدصالح دشتی به سمت مدیر امور انتقال شرکت، وی را به عضویت هشت کمیته در این شرکت در‌آورد.

گفتنی است، عضویت کمیته نمایندگان کارفرما برای انتخاب مشاور در امور انتقال نیرو، کمیته عالی ایمنی در شرکت، کمیته راه‌اندازی پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع، کمیته عالی پیگیری طرح‌ها، کارگروه تامین نگهبان و اپراتور به‌صورت حجمی، کمیته بهبود بهره‌برداری، کمیته فنی و بازرگانی امور انتقال نیرو و کمیته هماهنگی بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد، احکامی است که توسط مدیر‌عامل شرکت به محمد‌صالح دشتی ابلاغ شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات