نصب 85 دستگاه كنتور هوشمند برق در تهران

نصب 85 دستگاه كنتور هوشمند برق در تهران

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ مهندس حسين صبوري؛ مديرعامل اين شركت در رابطه با هوشمند سازي لوازم اندازه گيري و مديريت انرژي گفت: در راستاي اهداف صنعت برق كشور به منظور ايجاد شبكه هوشمند انرژي، در اولين گام، طرح ملي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي كه به اختصار فهام ناميده مي شود بعنوان فرايند اندازه گيري انرژي به شكل هوشمند، تعريف شده و در فاز اول اين طرح، با نصب كنتورهاي هوشمند ديماندي براي كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مراكز تجاري و فرهنگي، امكان قرائت و بررسي روند مصرف انرژي برق در كشور به شكلي موثرتر و دقيق تر فراهم شده و كنترل و توزيع بار در شبكه با دقت بالا امكان پذير خواهد شد.
مهندس صبوري با بيان اين كه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، به عنوان يكي از پايلوت هاي اصلي اين طرح، موفق شده است در راستاي تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي تاكنون بيش از 85 هزار دستگاه كنتور هوشمند را براي مشتركان ديماندي و غير ديماندي، نصب و داده هاي جمع آوري شده را در قالب اين طرح، گردآوري كرده و به بهره برداري برساند و از اين نظر جايگاه نخست را در بين ساير شركت هاي توزيع كشور به دست آورده است گفت : با نصب اين تعداد كنتور هوشمند، در حال حاضرنزديك به 40 درصد از مصرف انرژي برق در پايتخت، توسط كنتورهاي هوشمند، پايش شده و تحت نظارت لحظه اي است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، ايجاد امكان قرائت از راه دور كنتور مشتركان و مقادير ولتاژ،جريان و ضريب قدرت، كاهش مصارف غيرمجاز، فراهم شدن بستر اصلاح الگوي مصرف و امكان مشاركت مشتركان در برنامه هاي مديريت مصرف و پاسخگويي بار وكاهش تلفات غيرفني و مانيتورينگ تلفات فني شبكه توزيع را به عنوان مهم ترين دستاوردهاي اجراي اين طرح خواند و عنوان كرد: در همين راستا، با برنامه ريزي هاي انجام شده و تلاش نيروهاي متخصص اين شركت، تمامي انشعابات ولتاژ اوليه نصب شده در پايتخت و همچنين تمامي مولدهاي خودتامين مشتركاني كه در طرح هاي كنترل بار تابستان، مشاركت داشته اند مجهز به كنتورهاي هوشمند شده و مصارف آنان به صورت لحظه اي از مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي كه در اين شركت راه اندازي شده است، بررسي و ارزيابي مي شود. همچنين با استفاده از تكنولوژي كنتور هاي ديجيتالي در حال حاضر امكان كنترل ولتاژ حدود يك ميليون مشترك فراهم شده است كه به صورت خود كار در زمان قرائت لوازم اندازه گيري، ولتاژ مشتركان، ثبت و در صورت هرگونه مغايرت با استاندارد هاي تعيين شده، داده هاي ثبت شده، به منظور رفع مغايرت به مناطق برق ارجاع مي شود.
مهندس صبوري، راه اندازي اين مركز را گامي مهم در پايش كنتورهاي هوشمند نصب شده و جمع آوري اطلاعات از وضعيت مصرف برق مشتركان و همچنين داده هاي شبكه دانست كه مي تواند به ويژه در شرايط بحران همچون افزايش ناگهاني بار در پيك تابستان، كنترل مناسب مصرف برق و حفظ پايداري شبكه توزيع برق پايتخت را به دنبال داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات