اختصاص 1630 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاي عمراني اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان

اختصاص 1630 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاي عمراني اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان

اختصاص 1630 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاي عمراني اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان
در سال 98 مبلغ 1630 ميليارد ريال اعتبار براي پروژه هاي عمراني از محل منابع ملي و استاني به اين ادره كل اختصاص يافته است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، عليرضا قاري قرآن مديركل راه وشهرسازي استان با اشاره به اعتبارات تخصيص يافته به اين اداره كل گفت: در سال 98 مبلغ 1630 ميليارد ريال اعتبار براي پروژه هاي عمراني از محل منابع ملي و استاني به اين ادره كل اختصاص يافته است كه در اين راستا مبلغ 1400 ميليارد ريال از محل منابع ملي و مابقي از محل منابع استاني بوده است.
وي افزود: از سر جمع اعتبارات ملي مبلغ 731 ميليارد ريال مربوط به پروژه هاي تفويض شده شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور شامل پروژه هاي باند دوم محورهاي بادرود – كاشان، نايين – انارك، تيران- سامان، دامنه – خوانسار، مشهد اردهال – كاشان، كمربندي خميني شهر، كمربندي آران بيدگل، محور سفيد دشت – زرين شهر و محور مباركه- بروجن مي باشد.
قاري قرآن اظهار داشت: همچنين مبلغ 147 ميليارد ريال مربوط به پروژه هاي راههاي كويري شامل بهسازي محور اصفهان– اردستان، پليس راه – علويجه و احداث راه ندوشن – ورزنه و مبلغ 187 ميليارد ريال مربوط به پروژه هاي رفع نقاط پر حادثه براي تكميل تقاطع غير همسطح كليشاد – آبنيل، احداث زيرگذر ورودي مسكن مهر نائين، باند دوم چادگان به محور اصلي، احداث و تكميل پل هاي كمربندي جنوب غرب به اتوبان ذوب آهن بوده است.
مضافاً از محل اعتبارات راه روستايي مبلغ 255 ميليارد ريال به منظور پرداخت بدهي هاي سنوات گذشته پروژه تونل خوانسار و تكميل آن اقدام شده است.
مديركل راه وشهرسازي بيان داشت: از محل اعتبارات استاني و ملي در حوزه شهرسازي مبلغ 34 ميليارد ريال جهت تكميل طرح هاي تفصيلي و جامع شهري اختصاص يافته كه در اين ميان طرح هاي 35 شهر استان در دست اقدام مي باشد.
وي با اشاره به اعتبارات هزينه اي اين اداره كل اعلام كرد: مبلغ 260 ميليارد ريال اعتبار به بخش پرسنلي و غير پرسنلي اختصاص داده شده كه علي رغم محدوديت هاي پيش رو، سنوات بازنشستگان تا پيش از سال 1398 پرداخت و برنامه ريزي هاي لازم جهت افزايش احكام پرسنل مطابق با آيين نامه اخير به عمل آمده كه اميد است با اختصاص اعتبارات كافي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اين مهم پيش از اتمام سال جاري و سال آتي تحقق يابد.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات