بررسی آمار میزان مصرف مقاطع فولادی در کشور

برابر آمار مورد بررسی مصرف ظاهری مجموع مقاطع تخت طویل فولادی هم در ۱۰ ماهه امسال به ۶ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بالغ شد و نسبت به رقم ۶ میلیون و ۶۰۳ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال یک درصد کاهش دارد. میزان مصرف ظاهری شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب) در دوره این گزارش به رقم ۱۷ میلیون و ۵۵ هزار تن رسید که نسبت به ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار تن در ۱۰ ماهه ۹۷ رشد دو درصدی دارد. جداول آماری مورد بررسی گویای آن است که مصرف ظاهری آهن اسفنجی در ۱۰ ماهه ۹۸ برابر با ۲۲ میلیون و ۸۰۱ هزار تن شد که نسبت به دوره مشابه افزایش ۶ درصدی دارد. مصرف ظاهری میزان گندله سنگ آهن در مدت این گزارش با کاهش سه درصدی نسبت به ۱۰ ماهه ۹۷ به رقم ۳۱ میلیون و ۹۵۳ هزار تن رسید. همچنین کنسانتره سنگ آهن نیز با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات