سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای...

صبح امروز بیستم اسفند ماه با ایلاغ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.

مهندس عباس جنگی مرنی در این ابلاغ، مهندس بهروز محمدی را بعنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در بخشی از متن این ابلاغ آمده است: «نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب می شوید.»

همچنین در ادامه این ابلاغ آمده است: «انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های معاونت فوق و ماموریت های سازمانی محوله، با همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل در مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه، برنامه ریزی و راهبری تامین منابع مالی و هزینه کرد صحیح آن، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و ارتقای عملکرد واحدهای تحت پوشش اهتمام ویژه نمایید»

همچنین در ادامه این جلسه با اهدای لوحی از زحمات میکائیل شعبانی و مهندس کریم قرایی، معاونان سابق منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل قدردانی شد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات