وزير نيرو؛ پويش #هرهفته_الف_ب_ايران؛ نماد تاب آوري ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، به نقل از پاون، «رضا اردكانيان» روز سه شنبه در آيين افتتاح 25 طرح بزرگ بخش برق در پنج استان كه در قالب بيستمين هفته پويش #هرهفته_الف_ب_ايران، به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: اين پروژه ها نه تنها شهر و روستا و به نوعي توزيع عادلانه زيرساخت هاي اصلي و مهم كشور در همه نقاط كشور، استان هاي مرزنشين، مركزي و نقاط بهره مند از منابع آب، مناطق خشك و كم آب كشور را در بر مي گرفتند، بلكه همراه با مشاركت فعال منابع دولتي، منابع داخلي شركت هاي وزارت نيرو، مشاركت هاي مردم و سرمايه گذاري بخش خصوصي بود.

وي با اشاره به سرمايه گذاري 33 هزار ميليارد تومان براي اجراي 227 پروژه در قالب اين پويش گفت: از اين مجموع، 60 درصد منابع خارج از بودجه دولت و منابع داخلي، بخش خصوصي و مشاركت هاي فعال به ويژه صندوق توسعه ملي بوده است.
اردكانيان در آخرين هفته و ايستگاه پاياني پويش #هرهفته_الف_ب_ايران كه به استان هاي تهران، هرمزگان، فارس، بوشهر و سيستان و بلوچستان با مجموع 25 پروژه اختصاص داشت، اظهار كرد: 10 سد، 6 هزار و 335 هكتار شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي، 18 نيروگاه حرارتي، 17 نيروگاه تجديدپذير خورشيدي و بادي، 6 نيروگاه مقياس كوچك، 103 پست و خط انتقال، 17 طرح آبرساني شهري، 10 تصفيه خانه آب، 17 تصفيه خانه فاضلاب و آبرساني به 860 روستاي كشور، مجموع پروژه هايي بود كه در اين پويش نيم ساله به بهره برداري رسيد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات