همزمان با هفته بیستم # هرهفته الف_ب_ایران: با راه اندازی 3 واحد نیروگاهی 627 مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد

همزمان با هفته بیستم # هرهفته الف_ب_ایران: با راه اندازی 3 واحد نیروگاهی 627 مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات