سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه...

سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه...

صبح امروز بیستم اسفند ماه با ایلاغ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.

مهندس عباس جنگی مرنی در این ابلاغ، مهندس بهروز محمدی را بعنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در بخشی از متن این ابلاغ آمده است: «نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب می شوید.»

همچنین در ادامه این ابلاغ آمده است: «انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های معاونت فوق و ماموریت های سازمانی محوله، با همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل در مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه، برنامه ریزی و راهبری تامین منابع مالی و هزینه کرد صحیح آن، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و ارتقای عملکرد واحدهای تحت پوشش اهتمام ویژه نمایید»

همچنین در ادامه این جلسه با اهدای لوحی از زحمات میکائیل شعبانی و مهندس کریم قرایی، معاونان سابق منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل قدردانی شد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات