طرح ربات پرستار در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد رونمایی شد

طرح ربات پرستار با قابلیت خدمات توزیع دارو، ضد عفونی و اطلاع رسانی به بیمار در شورای اسلامی شهر یزد رونمایی شد.
در جلسه کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها و با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، شهردار، و مدیران شهرداری؛ ربات پرستار از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه یزد رونمایی شد.
این تیم تحقیقاتی با ترکیبی از رشته های کامپیوتر، مکانیک و برق موفق به ساخت رباتی شدند که قابلیت کار در فضای بیمارستانی و مراکز خدماتی را دارا می باشد و برای هر بخش با نرم افزار مجزا و تجهیز بر حسب سفارش، قابل استفاده است.
این ربات با دوربین و نرم افزار متصل به شبکه کنترل قادر خواهد بود ضمن انتقال دارو به تخت بیمار، نکته های پزشک را از طریق مانیتور به بیمار انتقال دهد. همچنین این ربات بهترین وسیله برای محیط های ایزوله خواهد بود تا در کنار کادر درمان خدمات مناسب تری به بیماران ارائه شود.
در این جلسه مقرر شد طی یک ماه دو دستگاه از این ربات برای ضد عفونی محیط و همچنین اطلاع رسانی به بیمار در بدو ورود به مرکز درمانی ساخته و برای اجرا تحویل گردد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات