فرابورس میزبان سیمان ساوه خواهد شد

وی افزود: شرکت سیمان ساوه پتانسیل‌های بسیار زیادی دارد که در روز معارفه، به تفصیل در مورد آن صحبت خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات