دستورالعمل ساخت‌وساز در تهران

دستورالعمل ساخت‌وساز در تهران

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irبر اساس دستورالعمل ۵۱ ماده‌ای حاوی مقررات ساخت‌وساز در تهران، مالک ساختمان در حال ساخت موظف است انجام کلیه این مفاد را با امضای محضری که ارائه می‌کنند رعایت کنند، مهمترین مواد این دستورالعمل به شرح زیراست:

- در صورتی که محل مورد تقاضا قبل از ساختمان در اجاره باشد صدور پروانه مجوز تخلیه ملک نخواهد بود.

- هر گاه مشخصات تعیین‌شده در نقشه‌های مصوب با مندرجات این پروانه مغایرتی داشته باشد مندرجات این پروانه معتبر خواهد بود.

- هر گاه در حین عملیات ساختمان معلوم شود که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از ۴۰ متری خطوط هوایی فشار قوی و ۳ متری خطوط ۲۰ کیلووات هوایی برق منطقه‌ای قرار گرفته است، این پروانه از درج اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه‌نامه لازم از شرکت برق منطقه مربوط اداره ساختمان مجاز خواهد بود.

- در هنگام عملیات ساختمانی پیش‌بینی‌های لازم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمان‌های مجاور به عمل آید (مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان) و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد اجباری است.

- مالک مکلف است شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت کند، همچنین قبل از هر بتن‌ریزی (پی‌ریزی، سقف‌ها...) یا برپایی اسلکت فلزی کتبا مهندس ناظر را مطلع سازد.

- حفظ و نگهداری از درختان موجود الزامی است.

- نصب تابلوی مشخصات ساختمان در دست احداث شامل (کاربرد ساختمان، نام مهندسین ناظر، سازنده و مالک، تعداد طبقات، شماره و تاریخ پروانه و پلاک ثبتی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی ملک) در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب قابل‌رویت باشد، الزامی است.

- کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی تحت‌پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند و طبق بند ۷-۱-۱۵-۱۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اقدام شود.

- مهندس ناظر موظف است قبل از شروع عملیات ساختمانی، از محل بازدید و هر گونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با نقشه‌های مصوب و مندرجات مجوز صادره را کتبا به شهرداری اعلام کند.

- شروع عملیاتی ساختمانی منوط به اعلام کتبی مهندس ناظر براساس فرم (شروع عملیات) به دفاتر خدمات الکترونیک مربوطه است.

- مهندس ناظر مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را در زمان شروع عملیات، اتمام پی‌ریزی، اتمام سقف هر طبقه، پایان سفت‌کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی، نازک‌کاری و اتمام ساختمان را به شهرداری (دفاتر خدمات الکترونیک) برابر فرم مربوطه گزارش کند.

- چنانچه مهندس ناظر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد نظارت خود را اعمال کند مکلف است ۳ روز قبل با اعلام کتبی، مالک و شهرداری مربوطه را مطلع کند. بدیهی است تا رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی و اخذ ارائه تعهد لازم از مهندس ناظر جدید ادامه‌کار باقیمانده ملک و ساختمان با مسوولیت ایشان بوده و الا مجاز نخواهد بود.

- اجرای نمای مطلوب و کاربرد مصالح مناسب و استاندارد جهت هماهنگی با پلاک‌های همجوار و همچنین رعایت مشخصات فنی جهت کاهش مصرف انرژی الزامی است.

- نصب صندوق پستی اختصاصی در کنار درب ورودی و داخل ملک به نحوی که قابل‌دسترسی از بر گذر باشد الزامی است.

- تمامی عناصر به کار رفته در نما و دیواره و پنجره و نما باید با اسکلت ساختمان پیوند داشته باشد تا در هنگام زلزله احتمالی از ساختمان رها نگردد.

- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کار ساختمانی نباید بیش از یک سوم پیاده‌گذر را اشغال کند، در مواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده‌رو را ایجاد نماید مالک مکلف است قبلا اجازه لازم را از شهرداری دریافت کند.

- رعایت آئین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران (آخرین ویرایش) و کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان ( به ویژه مباحث ۳-۴-۱۲-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸-۱۹) الزامی است.

- رعایت ضوابط معلولین جهت کلیه ساختمان‌های غیرمسکونی و ساختمان‌های مسکونی ۵ طبقه روی زیرزمین یا دارای ۸ واحد در هر طبقه و بیشتر الزامی است. در مجتمع‌های دارای بیش از یک بلوک ساختمانی رعایت ضوابط معلولین جهت کلیه بلوک‌های ساختمانی(به ویژه دسترسی ورودی) الزامی است.

- در صورت استفاده مغایر کاربردهای مندرج در این پروانه، شهرداری مجاز خواهد بود محل را به وسیله دیوار یا پلمب مسدود و تعطیل کند و مالک مجاز به هیچ گونه اعتراضی نخواهد بود.

- ارائه گواهی کیفیت آسانسور در هنگام پایان ساختمان الزامی است.

- چنانچه مالک قصد پیش‌فروش واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی را داشته باشد، ضروری است با ارائه درخواست کتبی به دفاتر خدمات الکترونیک نسبت به اخذ برگه‌های پیش‌فروش اقدام کند.

- تمام نشدن عملیات ساختمانی در مهلت قانونی منجر به اعمال قانون نوسازی و اخذ عوارض ساختمان‌های نیمه‌تمام خواهد شد.

- ارائه شناسنامه فنی و ملکی جهت صدور گواهی پایان کار الزامی است.

 

 

 

    نظرات