توقف انجام حضوري برخي از خدمات سازمان تاپايان سال جاري

در راستاي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا (Covid19) و به منظور حفظ سلامت همكاران عزيز و ارباب رجوع محترم خدمات زیر از تاريخ 1398/12/24 لغايت پایان سال جاری به صورت حضوری ارائه نخواهد شد.

لذا از مجریان ،ناظرین و متقاضیان محترم درخواست می گردد به سازمان مراجعه ننمایند.

 1. ثبت پروانه شهرسازی و تحویل فیزیکی پرونده ها
 2. فرآيند تأييد، ثبت و مهر برجسته نقشه هاي گاز و نظارت و بازرسی
 3. تحویل مدارک جهت تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال (با توجه به تمدید کلیه پروانه ها تا 99/02/31 )

* تبصره : موارد خاص و ضروری بنا بر تأیید مسئولین سازمان (مثل بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی) مشمول این اطلاعیه نمی باشند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات