تعطيلي سازمان از تاريخ 98/12/25 لغايت 99/01/15

تعطيلي سازمان از تاريخ 98/12/25 لغايت 99/01/15

بدينوسيله به اطلاع مي رساند براساس نامه شماره 14025 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و جهت جلوگيري از گسترش بيماري كرونا ، سازمان از تاريخ 98/12/25  لغايت 99/01/15 تعطيل مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات