به روزرساني وب سايت سازمان

به روزرساني وب سايت سازمان

با عنايت به برنامه ريزي صورت گرفته جهت تغيير فرم و محتواي سايت سازمان به منظور بهره گيري مناسب تر مخاطبين ، وب سايت جديد سازمان طراحي و آماده بارگذاري مي باشد.لذا بدين منظوراز روز دوشنبه 98/12/26 به مدت 72 ساعت ، دسترسي به سايت اصلي امكان پذيرنبوده و تنها ارتباط با زير سايتهاي سايت مقدور مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات