اجرای کندرو و کانال جمع آوری آب های سطحی بزرگراه آزادی

اجرای کندرو و کانال جمع آوری آب های سطحی بزرگراه آزادی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات