ضرورت رعایت اصول بهداشتی HSEدر کارگاه ساختمانی

دفتر رعایت مقررات ملی ساختمان به دنبال شیوع ویروس کرونا بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی HSEدر کارگاه ساختمانی تاکید و توصیه هایی در این زمینه ارائه نموده که به شرح فایل ذیل می باشد.

دریافت فایل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات