اجرای حکم قلع و قمع ساخت ساز غیر مجاز در حریم تالاب اوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباسنژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تایید خبر فوق اظهار کرد:چندی پیش یک فرد خودسرانه و بدون اخذ مجوز در حریم قانونی و بستر تالاباوان مبادرت به دیوارکشی  نموده بود.

عباس نژاد افزود: مامورین یگان حفاظت الموت شرقی بعد از مشاهده  با این تخلف وارد عمل شده و در ابتدا با تذکر شفاهی اقدام به جلوگیری از دیوارکشی نمودند که متاسفانه فرد متخلف هیچ توجهی به تذکرات مامورین
اجرایی نکرده و همچنان به ساخت و ساز خود ادامه داده که بعد از تمکیننکردن به تذکرات شفاهی و کتبی شخص متخلف به مراجع قضایی معرفی شد و طیحکم صادره توسط قاضی دادگاه الموت شرقی از ادامه کار ممانعت به عمل آمد.


مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین اظهار کرد: بعد از صدور حکم قضایی مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست استان با همکاری مامورین کلانتری معلم کلایه نسبت به تخریب دیوارکشی و  سکوی استراحتگاه  و فنس کشی ها در عرصه تالاب توسط یک دستگاه لودر اقدام کردند.

حسن عباس نژاد در خصوص اهمیت تالاب بیان کرد: تالاب ها به عنوان یکی ازبارزترین زیبایی های خلقت ومفیدترین اکوسیسیتم های طبیعی به شمار می رودکه مطلقا جایگزینی ندارد و تالاب اوان از جمله اکوسیستم های آبی استان است که سرمایه ای بسیار ارزشمند بوده  و خدمات اکوسیستمی خود را به
زیستمندان و گردشگران ارائه  می نماید.

عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان از تمامی مردم خواست از آنجاییکه حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود انتظار می رود هر فرد با مشاهده هرگونه تخلفی اعم از شکار حیات وحش، ساخت سازغیرمجاز و تخریب محیط طبیعی و.... مراتب را به نزدیک ترین اداره محیط زیست یا با تماس با شماره ۳۳۳۷۴۹۰۰-۳ گزارش دهد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات