نصب سرویس های بهداشتی آماده و پیش ساخته در مناطق مختلف سطح شهر توسط شهرداری تفرش

نصب سرویس های بهداشتی آماده و پیش ساخته در مناطق مختلف سطح شهر توسط شهرداری تفرش

IMG_2020031750763

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات