مراسم تکریم جناب آقای مهندس مرادی و معارفه جناب آقای مهندس حجت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

مراسم تکریم جناب آقای مهندس مرادی و معارفه جناب آقای مهندس حجت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات