كاشت 160 اصل نهال در امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو

كاشت 160 اصل نهال در امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو

در همين راستا و همزمان با هفته منابع طبيعي در اقدامي حسنه و جهت زيباسازي محوطه تاسيسات اين امور با همت كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو نسبت به كاشت 150 اصله نهال در محوطه تصفيه خانه آب قلعه جوق و 10 اصله نهال در محوطه چاه آب شماره 1 گجوت به صورت اصولي اقدام گرديد.
بنابراين گزارش، با دعوت جعفري نژاد و با مشاركت انجمن سمن درختكاران ماكو، انجمن دوستداران محيط زيست منطقه آزاد ماكو و كاركنان اين امور با حضور در ساختمان اداري امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو نسبت به كاشت 1 اصله نهال نادر به یادگار اقدام نمودند.
سمن ها و انجمن هاي مردم نهاد فعال شهرستان ماكو با همكاري واحد روابط عمومي اين امور با پوشش خبري اين رويداد و ضمن اقدام به تبليغات گسترده بين اعضاء سمن ها و در فضاي مجازي و كانالهاي خبري شهرستان ماكو، مردم را به صرفه جويي در مصرف آب دعوت كردند و موكول كردن خانه تكاني پايان سال را به ايام بعد از عيد نوروز خواستار شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات