برگزاری جلسه اولویت‌بندی پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال 1399

برگزاری جلسه اولویت‌بندی پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال 1399

جلسه اولویت‌بندی پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، جلسه اولویت‌بندی پروژه‌های این شرکت در سال 1399 با حضور مهندس علی اسدی مدیرعامل، معاونین و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

گفتنی است این جلسه به‌منظور بررسی و تعیین اعتبار پروژه‌ها برگزار و فرایند اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیازهای واقعی شبکه و به‌صورت مکانیزه با استفاده از روش علمی تاپسیس انجام شد تا تخصیص منابع و اعتبارات مربوط به این پروژه‌ها به‌صورت بهینه انجام گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه، اعتبار پروژه‌های فعال و مصوب شرکت در سال 1399 بر اساس نتایج اولویت‌بندی تخصیص داده شد و مورد تأیید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای غرب

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات