ادامه پروازها به ووهان به جز پرواز بازگشت دانشجویان کذب محض است

ادامه پروازها به ووهان به جز پرواز بازگشت دانشجویان کذب محض است

سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد: ادامه پروازها به ووهان به جز پرواز بازگشت دانشجویان کذب محض است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات