سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ پویش # صنعت_برق_همیشه_بیدار با فعالیت20 هزار نفر از پرسنل صنعت برق در ایام نوروز

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ پویش # صنعت_برق_همیشه_بیدار با فعالیت20 هزار نفر از پرسنل صنعت برق در ایام نوروز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات