سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ پویش # صنعت_برق_همیشه_بیدار با فعالیت20 هزار نفر از پرسنل صنعت برق در ایام نوروز

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ پویش # صنعت_برق_همیشه_بیدار با فعالیت20 هزار نفر از پرسنل صنعت برق در ایام نوروز

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات