انجام آزمایش غربالگری ویروس کرونا از کارکنان شرکت

مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت آب منطقه ای اردبیل از انجام آزمایش غربالگری ویروس کرونا از کارکنان شرکت خبر داد.

پیمان نجفی تصریح کرد: به همت کارشناس درمان این دفتر و به منظور پایش سلامت جسمی کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل امروز آزمایش غربالگری ویروس کرونا از تمامی کارکنان شرکت انجام گرفت.

وی اظهار داشت: این اقدام به منظور افزایش میزان ضریب سلامت کارکنان در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات