سکونت ۲۰ میلیون نفر در مناطق پرخطر گسلی/خطر بالاى زلزله در ۶۷ درصد مساحت ایران/ تهران، کرج، تبریز از جمله ۲۰۰ شهر ایران در مناطق پرخطر لرزه ای

سکونت ۲۰ میلیون نفر در مناطق پرخطر گسلی/خطر بالاى زلزله در ۶۷ درصد مساحت ایران/ تهران، کرج، تبریز از جمله ۲۰۰ شهر ایران در مناطق پرخطر لرزه ای

، گفته است: بر مبنای زون‌بندی نقشه خطر زلزله آئین‌نامه ۲۸۰۰ (آئین‌نامه ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله در ایران)، حدود ۶۷ درصد از مساحت سرزمینی ایران، در زون با خطر بالا و نزدیک به ۹ درصد مساحت کشور را پهنه با خطر بسیار بالای زلزله در برمی‌گیرد. به گفته عضو هیات علمى مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى، تعداد کل جمعیت شهری واقع در زون با خطر بسیار بالا، حدود ۱۹میلیون و ۲۵۵ هزار نفر و در زون با خطر زلزله بالا جمعیت شهری حدود ۳۰ میلیون نفر است. بطور کلی از میان حدود جمعیتی ۸۰ میلیونی ایران (آمار ۱۳۹۵)، حدود ۶۶ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر در پهنه‌های با خطر بسیار بالا و بالای زلزله زندگی می‌کنند. به گفته بیت اللهى، بر مبنای آمار مرکز آمار، ۱۳۹۵، در مراکز جمعیتی شهری کشور، بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی در زون خطر بسیار بالا قرار دارد که از آن میان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات