نشست سرنوشت‌ساز دستمزد کارگران آغاز شد

نشست سرنوشت‌ساز دستمزد کارگران آغاز شد

دومین نشست دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران آغاز شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات