خلقِ سرمایه‌ی اجتماعی - فوری‌ترین هدفی که دولت باید پی‌بگیرد

بهمن ماه بود که دوستان عزیز اندیشه‌ی پویا این سوال را با من در میان گذاشتند که تدبیر محوری رییس جمهوردر سال ۱۳۹۹ چه باید باشد؟ و من در پاسخ گفتم: خلق سرمایه‌ی اجتماعی و بازآفرینی اعتبار از دست رفته، هر مقدار که ممکن است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات