عملکرد احداث ایستگاه های آب سنجی (هیدرومتری) در سطح استان

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل عملکرد احداث ایستگاه های آب سنجی در سطح استان(هیدرومتری) در 6ماهه دوم 98 و برنامه عملیاتی احدث و تجهیز ایستگاه برای سال 1399 را تشریح کرد.

مهندس اسداله دیندار تصریح کرد: مدیریت و کنترل جریان آب سطحی  در آبراهه ها و رودخانه ها به منظور برنامه ریزیهای منابع و مصارف آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این ارتباط اندازه گیری و کنترل ورودی جریان در مخازن پشت سدها و خروجی روانآب از حوضه های آبریزاستان و نیز ثبت آمار جریانهای اتفاق افتاده با هدف پایش و تحلیل روانآب از اهم وظایف شرکت آب منطقه ای در حوزه مطالعات پایه می باشد.

وی افزود: در این راستا با انجام بررسی های لازم و تعیین محل مناسب، با پیگیری همکاران دفتر مطالعات پایه منابع آب و همکاری موثر همکاران محترم امورمنابع آب شهرستان ها، اقدام به احداث 6 مورد ایستگاه هیدرومتری با نصب اشل و ادوات اندازه گیری جریان صورت گرفت.

مهندس دیندار، ایستگاه آب سنجی احمدبیگلودر رودخانه مشگین چای، بالادست و ورودی سد، ایستگاه آب سنجی بفراجرد در رودخانه بفراجردچای، بالادست و ورودی سد، ایستگاه آب سنجی مزرعه، رودخانه کندرق چای خلخال در اتصال با قزل اوزن، ایستگاه آب سنجی زاویه جعفرآبد خلخال در رودخانه شاهرودچای، ایستگاه آبسنجی سمبورچای در اتصال با دره رود در منطقه گرمی(مغان) و ایستگاه آب سنجی خوفنام چای در اتصال با دره رود در منطقه گرمی(مغان) را از جمله ایستگاههای آب سنجی احداث شده در سطح استان ذکر کرد.

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل به برنامه های  سال آینده نیز اظهار کرد: به منظور ضرورت پایش و اندازه گیری جریان آب در رودخانه های قزل اوزن در ورودی به استان، رودخانه جوراب چای بالادست سد یامچی و دره رود بالادست سد عمارت، با انجام بازدید و مکان یابی مناسب، برنامه ریزیهای لازم جهت احداث و تجهیز ایستگاه های هیدرومتری صورت گرفته است.

تصویر ایستگاه هیدرومتری احمد بیگلو مشگین شهر

نصب اشل و تجهیز ایستگاه هیدرومتری

  • نصب اشل و ساماندهی رودخانه بفراجردچای
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات