مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی به پایان رسید: مشارکت ۱.۶ میلیون نفر در طرح مسکن ملی

۶ میلیون نفر این واقعیت را نشان داد که تقاضای نهفته در بازار مسکن وجود دارد که به هر دلیل از تامین مسکن مورد نیاز خود ناتوان است. ۷ میلیون مسکن مازاد در ایران وجود دارد ۲. ۱ میلیون آن نیمه خالی است یعنی شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات