طرح بخشودگی جرایم بانک مسکن تمدید شد

طرح بخشودگی جرایم بانک مسکن تمدید شد

، مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با اشاره به اینکه پیش از این اجرای طرح میثاق تا پایان اسفند امسال تمدید شده بود، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور از ابتدای اسفند که با انتشار خبر شیوع کرونا حاکم شده است، کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک تصمیم به تمدید اجرای این طرح به مدت سه ماه دیگر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ گرفت. وی خاطرنشان کرد: طرح میثاق بانک مسکن که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده، حاوی امتیازهایی به نفع تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات