بازار کار انگلیس قربانی کرونا شد!

بازار کار انگلیس قربانی کرونا شد!

نرخ بیکاری انگلیس از کمترین سطح ۴۵ سال اخیر فاصله گرفت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات