بشنوید |پیش بینی رگبار، باران و رعد وبرق در مناطق شرق و شمال شرقی/ بارش باران در اکثر نقاط کشور از فردا/ادامه کاهش دما تا روز دوشنبه /مناطق کوهستانی همراه با کولاک برف و کاهش دید افقی/تهران تا دوشنبه بارانی است

بشنوید |پیش بینی رگبار، باران و رعد وبرق در مناطق شرق و شمال شرقی/ بارش باران در اکثر نقاط کشور از فردا/ادامه کاهش دما تا روز دوشنبه /مناطق کوهستانی همراه با کولاک برف و کاهش دید افقی/تهران تا دوشنبه بارانی است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات