جانمایی المان ترکیبی گل و تمثال سردار شهید سلیمانی در ۵ نقطه شهر مشهد ...

جانمایی المان ترکیبی گل و تمثال سردار شهید سلیمانی در ۵ نقطه شهر مشهد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات