تمهیدات آتش نشانی برای لحظه تحویل سال

تمهیدات آتش نشانی برای لحظه تحویل سال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات