اجرای طرح "سبزی به جای سبزه" در فروشگاه های "شهر ما"

اجرای طرح "سبزی به جای سبزه" در فروشگاه های "شهر ما"

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات