تصمیم تولیت آستان قدس درباره بسته شدن حرم مطهر اقدامی بسیار شجاعانه و ...

تصمیم تولیت آستان قدس درباره بسته شدن حرم مطهر اقدامی بسیار شجاعانه و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات