تاثیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر توسعه اجتماعی شهر جدید

تاثیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر توسعه اجتماعی شهر جدید

بالطبع افراد در جامعه دارای شرایط متفاوتی بوده‌اند، از جمله شرایط خانوادگی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت و همین عوامل بر میزان سرمایه اجتماعی که در اختیار دارند بسیار تاثیرگذار است. بنابراین، موضوع روابط بین ساکنان شهر جدید اهمیت زیادی برای زندگی شهری سالم دارد. از سوی دیگر، یکی از عوامل موثر بر شکل‌دهی روابط مثبت، سرمایه اجتماعی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات