آغاز سال ۱۳۹۹ ، سال جهش تولید گرامی باد

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات