مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری منصوب شد

مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده در این حکم بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات تاکید شده است..مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی همچنین بهره گیری از همه ظرفیت‌ها و توان کارکنان اداره برنامه، بودجه و کنترل پروژه را برای پیشبرد برنامه‌های سازمانی خواستار شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات