شمشه گیری چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، شمشه گیری در اندودکاری دیوار فضاهای مختلف صورت می‌گیرد و در کیفیت نهایی کار و زیبایی آن به ویژه در فضاهای داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارتی در ساخت این نوع از دیوار‌ها رعایت شرایط شاقول بودن بسیار دشوار بوده و اکثر اوقات پستی و بلندی‌هایی روی سطح دیوار وجود دارد. به این ترتیب که وقتی کروم‌ها بر اساس اصول مشخص روی سطح مورد نظر اجرا شدند، باید فاصله میان دو کروم را با ملات سیمان پر کرد و سپس با استفاده از شمشه آن را صاف نمود. در این حالت تمامی کروم‌های اجرا شده به هم متصل می‌شوند و دیوار به شبکه‌هایی تقسیم می‌شود که به راحتی و با اطمینان از شاقول بودن آن می‌توان به اندودکاری با ملات پرداخت. به این ترتیب یک خط به پهنای چند سانتی‌متر روی دیوار مورد نظر ایجاد می‌شود. این عمل را باید در بین تمامی نقاط ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات