ضرورت حفظ آمادگی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در ایام تعطیل/ تشکیل ستاد مقابله با کرونا در استان‌های سراسر کشور

ضرورت حفظ آمادگی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در ایام تعطیل/ تشکیل ستاد مقابله با کرونا در استان‌های سراسر کشور

در این نامه خطاب به روسای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها آمده است: احتراما، به پیوست تصویر نامه معاون محترم وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل ستاد ویژه مقابله با ویروس کرونا و استقرار نیروی کشیک در روزهای تعطیل در کلیه استان‌ها ارسال می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات